Kategorija Aktivnosti klastera

Ozvaničena međuinstitucionalna saradnja na projektu „Zrenjanin – pametan grad“

Danas smo, u Baroknoj sali Gradske kuće, predstavili javnosti naš rad i ideju projekta “Zrenjanin – pametan grad”. Ovaj projekat, predstavlja veliku odgovornost i obavezu za sve koji su uključeni u njegovu realizaciju, jer podrazumeva upotrebu savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija u cilju efikasnog upravljanja resursima grada putem inteligentnih sistema.

Kako je to biti žena u IT sektoru?

U današnjem društvu se sve više radi na unapređivanju rodne ravnopravnosti u svim aspektima, pa tako i u pogledu zapošljavanja. Ipak, prema statistikama žene se i dalje ređe odlučuju za obrazovanje i karijeru u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija. Verujemo da predstavljanjem…

Zašto studirati IT u Zrenjaninu

Odabir studija, odnosno fakulteta je sigurno jedna od najstresnijih i ni malo lakih odluka. Na izbor samog studijskog programa, pored ličnih afiniteta i talenata, u velikoj meri utiče i to koliko je određeni program perspektivan, pa i kakve su mogućnosti…