Održana četvrta sednica Skupštine Zrenjaninskog IKT klastera – Kulturni centar Zrenjanina novi član udruženja

Četvrta sednica Skupštine Zrenjaninskog IKT klastera u 2023. godini održana je 21. decembra u Startit centru. Članovi i rukovodstvo Klastera iskoristili su ovu priliku da sumiraju aktivnosti koje su sprovedene u 2023. godini, s posebnim akcentom na konferenciju Futurologija koja je održana 30. novembra i 01. decembra u Kulturnom centru Zrenjanina.

Članovi Klastera ocenili su da je prva Futurologija postavila visoke standarde, ne samo na organizacionom nivou, već prvenstveno na osnovu sadržaja koji je aktuelan i koristan. Takođe, smatraju da je Klaster organizovanjem ove konferencije pokazao da je dostigao zrelost za sprovođenje komleksnih projekata, ali i spremnost članica da međusobno sarađuju na različitim projektima.

Đorđe Grujić zahvalio se članovima Klastera na bezuslovnoj podršci i učestvovanju u organizaciji, kao i kompanijama, organizacijama i pojedincima koje su finansijski podržale Futurologiju. Istakao je značaj saradnje sa Kulturnim centrom Zrenjanina, čiji je kolektiv bio na usluzi Klasteru mesecima uoči događaja, kao i u toku same realizacije. Kako su ranije mapirane oblasti za proširivanje saradnje Klastera i Kulturnog centra, članovi skupštine jednoglasno su usvojili predlog da Kulturni centar pristupi počasnom članstvu ZRIKT-a.