Zanimanja u IT sektoru – Grafički dizajner

Foto: formspal.com

IT industrija se, kako u svetu tako i kod nas, razvija velikom brzinom što utiče na razvoj različitih tehnologija, ali i zanimanja koja nudi ova oblast. Iako je prva asocijacija na IT u većini slučajeva programiranje, odnosno posao programera, postoji veliki izbor različitih zanimanja među kojima se nalaze i poslovi koji uopšte ne zahtevaju pisanje koda.

U prethodnim tekstovima upoznali smo vas sa pozicijama Business Relationship Manager-a i Test Developer-a, a ovog puta nam je Nikola Vasić iz Studio Di Mano otkrio kako izgleda i šta podrazumeva posao na poziciji grafičkog dizajnera.

Radiš na poziciji grafičkog dizajnera, šta to tačno znači?

Grafički dizajn se često dovodi u vezu samo s tim kako će nešto da izgleda, a to je potpuno pogrešna konotacija. Samim tim i posao na poziciji grafičkog dizajnera zahteva mnogo više veština od vizuelnih, pa tako svaki grafički dizajner mora pre svega da vodi računa o tehničkim aspektima i funkcionalnosti kreativnih rešenja koja stvara.I pored toga, ovo je i dalje pozicija koja ostavlja puno prostora za kreativnost i inovativnost. Razvoj kreativnih rešenja već postojećih vizuelnih identiteta, kao i stvaranje potpuno novih, posao je grafičkog dizajnera.

Kako izgleda tvoj radni dan?

Radni dan počinje isto kao i za sve druge pozicije u IT sektoru. Sa ostalim članovima tima se prolazi kroz radne zadatke koji su aktuelni i upoznajemo se sa novim projektima. Ovo je ujedno i prilika da se iznesu problemi ukoliko postoje, kako bi se zajednički pronašlo rešenje. Dalji tok dana zavisi od toga da li se radi na više manjih projekata ili na jednom velikom. Prolazi se kroz taskove podeljene prema prioritetima i po završetku svih ili jedne grupe operacija, prikazi se šalju project manager-u na pregled. Kada ponestane kreativnosti, tu su pauze za obrok i kafu sa kolegama. Važan segment radnog dana dizajnera je i upoznavanje sa novim trendovima i alatima, kao i edukacija kako bi naše ideje bile uvek sveže.

Koje su prednosti i mane pozicije grafičkog dizajnera u odnosu na druge poslove u IT sektoru?

Jedna od glavnih prednosti grafičkog dizajnera je ta malo veća doza slobode, kreativnosti i fleksibilnosti u odnosu na neke druge pozicije. Od mana vredi pomenuti da već pomenuta kreativnost nije uvek raspoložena za saradnju 🙂 Dešava se da nemamo inspiracije i to baš onda kada nam ona treba kako bi na vreme završili poslove u dogovorenim rokovima. Još jedna, za nekoga prednost a za nekoga mana novijeg doba, je podela pozicije grafički dizajner na preko 10 novih pozicija (UX, UI, Web, Animation, Motion, Social Media dizajner i dr.) i kako se pojavljuju nove tehnologije tako i dolaze nove potrebe za segmentacijom poslova grafičkog dizajnera. Nekome odgovara da radi na određenom segmentu dizajna, dok ima i onih koji više vole da stvaraju kompletan vizuelni identitet, a to postaje sve teže zbog potrebe posedovanja ogromnog broja veština kako bi umeli da implementiramo kreativna rešenja na svemu što danas tržište očekuje.

Iz tvog iskustva, koje su to osobine I veštine koje treba da poseduje jedan grafički dizajner?

Pored kreativnosti, svaki grafički dizajner mora da poseduje „oko za to“. To znači da treba da ima osećaj za vizuelnu kompoziciju elemenata koji kao celina čine dizajn bilo čega. Poznavanje tehnika štampe preduslov su da bi kreativno rešenje našlo primenu van ekrana. Slično je i za primenu na ekranu, pa tako imamo potrebu da izučavamo pravila dizajna za primenu u izradi social media sadržaja, sadržaja za web sajtove, aplikacije i dr.Timski duh je takođe važan ukoliko se radi u agenciji, dok frilenseri mogu da budu i manje naklonjeni kolegijalnosti. Odgovornost, preciznost i dobra organizovanost su sada već standard u kvalitetnom obavljanju bilo kog posla, pa i posla grafičkog dizajnera.

IT industrija se, kako u svetu tako i kod nas, razvija velikom brzinom što utiče na razvoj različitih tehnologija, ali i zanimanja koja nudi ova oblast. Iako je prva asocijacija na IT u većini slučajeva programiranje, odnosno posao programera, postoji veliki izbor različitih zanimanja među kojima se nalaze i poslovi koji uopšte ne zahtevaju pisanje koda.

Foto: Imgur.com

U prethodnim tekstovima upoznali smo vas sa pozicijama Business Relationship Manager-a i Test Developer-a, a ovog puta nam je Nikola Vasić iz Studio Di Mano otkrio kako izgleda i šta podrazumeva posao na poziciji grafičkog dizajnera.

Radiš na poziciji grafičkog dizajnera, šta to tačno znači?

Grafički dizajn se često dovodi u vezu samo s tim kako će nešto da izgleda, a to je potpuno pogrešna konotacija. Samim tim i posao na poziciji grafičkog dizajnera zahteva mnogo više veština od vizuelnih, pa tako svaki grafički dizajner mora pre svega da vodi računa o tehničkim aspektima i funkcionalnosti kreativnih rešenja koja stvara.I pored toga, ovo je i dalje pozicija koja ostavlja puno prostora za kreativnost i inovativnost. Razvoj kreativnih rešenja već postojećih vizuelnih identiteta, kao i stvaranje potpuno novih, posao je grafičkog dizajnera.

Kako izgleda tvoj radni dan?

Radni dan počinje isto kao i za sve druge pozicije u IT sektoru. Sa ostalim članovima tima se prolazi kroz radne zadatke koji su aktuelni i upoznajemo se sa novim projektima. Ovo je ujedno i prilika da se iznesu problemi ukoliko postoje, kako bi se zajednički pronašlo rešenje. Dalji tok dana zavisi od toga da li se radi na više manjih projekata ili na jednom velikom. Prolazi se kroz taskove podeljene prema prioritetima i po završetku svih ili jedne grupe operacija, prikazi se šalju project manager-u na pregled. Kada ponestane kreativnosti, tu su pauze za obrok i kafu sa kolegama. Važan segment radnog dana dizajnera je i upoznavanje sa novim trendovima i alatima, kao i edukacija kako bi naše ideje bile uvek sveže.

Koje su prednosti i mane pozicije grafičkog dizajnera u odnosu na druge poslove u IT sektoru?

Jedna od glavnih prednosti grafičkog dizajnera je ta malo veća doza slobode, kreativnosti i fleksibilnosti u odnosu na neke druge pozicije. Od mana vredi pomenuti da već pomenuta kreativnost nije uvek raspoložena za saradnju 🙂 Dešava se da nemamo inspiracije i to baš onda kada nam ona treba kako bi na vreme završili poslove u dogovorenim rokovima. Još jedna, za nekoga prednost a za nekoga mana novijeg doba, je podela pozicije grafički dizajner na preko 10 novih pozicija (UX, UI, Web, Animation, Motion, Social Media dizajner i dr.) i kako se pojavljuju nove tehnologije tako i dolaze nove potrebe za segmentacijom poslova grafičkog dizajnera. Nekome odgovara da radi na određenom segmentu dizajna, dok ima i onih koji više vole da stvaraju kompletan vizuelni identitet, a to postaje sve teže zbog potrebe posedovanja ogromnog broja veština kako bi umeli da implementiramo kreativna rešenja na svemu što danas tržište očekuje.

Iz tvog iskustva, koje su to osobine I veštine koje treba da poseduje jedan grafički dizajner?

Pored kreativnosti, svaki grafički dizajner mora da poseduje „oko za to“. To znači da treba da ima osećaj za vizuelnu kompoziciju elemenata koji kao celina čine dizajn bilo čega. Poznavanje tehnika štampe preduslov su da bi kreativno rešenje našlo primenu van ekrana. Slično je i za primenu na ekranu, pa tako imamo potrebu da izučavamo pravila dizajna za primenu u izradi social media sadržaja, sadržaja za web sajtove, aplikacije i dr.Timski duh je takođe važan ukoliko se radi u agenciji, dok frilenseri mogu da budu i manje naklonjeni kolegijalnosti. Odgovornost, preciznost i dobra organizovanost su sada već standard u kvalitetnom obavljanju bilo kog posla, pa i posla grafičkog dizajnera.