Zrenjaninski IKT klaster učesnik događaja o javno – privatnim partnerstvima

Zrenjaninski IKT klaster učesnik događaja o pozitivnim primerima javno – privatnih partnerstava.

Zrenjaninski IKT klaster uzeo je učešće u događaju koji je organizovao RCR Banat u okviru studijske posete Razvojne agencije Istočne Srbije (RARIS) i nekoliko lokalnih samouprava iz tog područja (Zaječar, Knjaževac, Bor). Tema sa kojom se učesnicima predstavio Zrenjaninski IKT klaster podrazumevala je predstavljanje primera javno – privatnog partnerstava na području grada Zrenjanina.

Goran Đorđević, predsednik IO i Dragan Vidaković, predsednik Skupštine Klastera predstavili su rad i aktivnosti koje Klaster sprovodi u lokalnoj zajednici, saradnju Klastera sa Upravom grada i Tehničkim fakultetom „Mihajlo Pupin“, rezultate dosadašnjeg rada i naredne planirane aktivnosti.

Ovaj događaj, održan 29. oktobra i deo je redovnih aktivnosti koje sprovodi RCR Banat u cilju razmene iskustava i dobre prakse u oblasti regionalnog razvoja.