IKT klaster: Prekretnica u novijoj istoriji grada

U Zrenjaninu je održana osnivačka Skupština Zrenjaninskog IKT klastera, nevladinog i neprofitnog udruženja formiranog radi ostvarivanja ciljeva u oblasti informaciono – komunikacionih tehnologija, interneta, marketinga i preduzetništva.

Osnivači ovog klastera smatraju da će na ovaj način, između ostalog, biti povećana konkurentnost privrednika i preduzetnika na domaćem i stranom tržištu, kao i da će biti obezbeđeni uslovi za proširenje tržišta, a jedan od ciljeva je i podsticanje privrednika i preduzetnika na inovativnost i uvođenje i primenu savremenih informaciono – komunikacionih tehnologija. Među zacrtanim ciljevima su i promocija informaciono – komunikacionih tehnologija, kulture i savremenih trendova u poslovnoj primeni interneta.

Osnivači Zrenjaninskog IKT klastera su privredna društva, preduzetnici, obrazovne institucije i poslovne asocijacije iz Zrenjanina.

– Smatram da je ovo prekretnica u novijoj istoriji Zrenjanina. Siguran sam da će osnivanje Zrenjaninskog IKT klastera doneti bolje sutra za ceo grad, a posebno za mlade Zrenjanince. Prepoznavanje IT sektora kao izuzetne prilike za dalji razvoj našeg grada, od strane velikog broja organizacija, institucija i privrednih subjekata, i njihovo udruživanje na nivou klastera, doneće rezultate na dugoročnom nivou – ocenio je osnivač i direktor Webiz konferencije i predsednik Izvršnog odbora Zrenjaninskog IKT klastera Vladimir Kovač.

Kovač ističe da su osnivači klastera sebi zacrtali jasan cilj – da Zrenjanin na IT mapi Srbije dovedu do visoke treće – četvrte pozicije, odmah iza Novog Sada i Beograda, koji su prvi prepoznali priliku, ali i imali značajne prednosti kao privredni i univerzitetski centri.

Za više informacija posetite: http://www.zrenjaninski.com/ikt-klaster-prekretnica-u-novijoj-istoriji-grada/