Stav Zrenjaninskog IKT klastera povodom državnih subvencija nemačkoj kompaniji “Continental”

Manjak kadrova u IT sektoru je problem koji je prisutan na nivou cele Srbije, ICT klaster Zrenjanin smatra da odluka o dodeli subvencija kompaniji “Continental” predstavlja davanje prednosti jednoj kompaniji i samim tim postupkom kompanije koje već posluju u Srbiji, uglavnom domaće, dolaze u nepovoljan položaj. Pri tom mišljenja smo da se ovakvim ustupcima ne rešava nikakav problem na tržištu rada jer je potražnja radnicima u IT sektoru i u ovom trenutku mnogo veća od postojeće ponude.

Stav ICT klastera Zrenjanin je da se sredstva ulažu ne u subvencionisanje kompanija već u programe obrazovanja i prekvalifikacija u koje bi trebalo razvijati u saradnji sa obrazovnim institucijama, državnim ustanovama i IT kompanijama koje posluju u Srbiji.