Zrenjaninski IKT klaster: Razvoj lokalnog IT sektora kroz neformalno obrazovanje

U toku obuka na temu digitalne transformacije

Zrenjaninski IKT klaster organizovao je obuku od četiri predavanja o digitalnom poslovanju i olakšanoj digitalnoj transformaciji namenjenu malim i srednjim preduzećima.

Dosad polaznici su prošli kroz uvodna predavanja o značaju digitalne transformacije, kao i razlikovanju ovog pojma i digitalizacije.

U naredne dve nedelje 7. i 14. decembra,  predavanja će biti usmerena na konkretne korake digitalne tranformacije, na investiranje i na to koji su to benefiti digitalizacije u daljem poslovanju.

Podatak da skoro 60 odsto kompanija u Srbiji nema strateški plan kako da digitalizuje poslovanje ili nisu ni počele da rade na tome, probudio je inicijativu u Zrenjaninskom IKT klasteru da organizuje obuku na ovu temu i time doprinese lokalnom, pa i širem razvoju privrede.
Plan Klastera je da se ne stane samo na ovoj obuci, već da se tokom sledeće godine nastavi sa još obuka na ovu temu kako bi još pojedinaca imalo priliku da se obuči i da primeni digitalna znanja u svojim preduzećima i tako utiču na privredni razvoj Srbije.