Održana treća redovna sednica Zrenjaninskog IKT klastera u 2021. godini

Treća redovna sednica Skupštine Zrenjaninskog IKT klastera održana je u petak, 17. decembra u Rotary sali hotela Vojvodina.  Domaćin ovog skupa bila je Regionalna preivredna komora Zrenjanin.

Ovom prilikom sumiran je rad Zrenjaninskog IKT klastera u 2021. godini. U periodu između dve sednice Skupštine, izvršni odbor Klastera radio je na poboljšanju interne organizacije, zatim, definisao je projekte koji će biti u fokusu u narednom periodu a koji su u skladu sa strateškim ciljevima Klastera, aktivno radio na razvoju i relaizaciji projektnih aktivnosti i umrežavao se sa drugim organizacijama sličnih ciljeva.

Predstavnici pojedinačnih timova pri izvršnom odboru Klastera podneli su izveštaje o radu na projektima „Zrenjanin – pametan grad“, „IT laboratorija za mlade istraživače“ i „Kratkoročni programi za đake i studente“.

U prethodnom periodu, pored aktivnosti na ključnim projektima, Klaster je potpisao Protokol o saradnji sa osnovnom školom „Petar Petrović Njegoš“, a takođe i realizovao opremanje IT kabineta u Elektrotehničkoj i građevinskoj školi „Nikola Tesla“ uz pomoć kompanija Levi9 i VegaIT alpha.

ZRIKT je uspostavio komunikaciju sa niškim klasterom naprednih tehnologija NiCat. U planu je realizacija zajedničkih aktivnosti sa ovom, i drugim organizacijama sličnog delovanja.

Članovima Skupštine ZRIKT-a, na trećoj redovnoj sednici predstavljen je rad Centra za digitalnu tranformaciju pri Privrednoj komori Srbije. Tijana Kolaković, predstavnica Centra za digitalnu transformaciju, navela je da se Zrenjanin visoko kotira po broju započetih i realizovanih projekata digitalne transformacije, koji su sufinansirani kroz programe Centra.

Članovima su predstavljeni i moduli za brzo prikupljanje rececenzija – koristan alat u domenu digitalnog marketinga.