Održana prva redovna sednica Skupštine ZRIKT-a u 2021. godini, odabrano novo rukovodstvo

Članovi Klastera, ovom prilikom su se izjašnjavali o sastavu novog izvršnog odbora. Za mandatarku za sastav IO, na predhodnoj sednici, odabrana je Dragana Momčilović Tupanjac koja je ovom prilikom predstavila program rada Klastera u naredne dve godine i predlog sastava izvršnog odbora.

Prvo redovno zasedanje Skupštine Zrenjaninskog IKT klastera u 2021. godini održano je 11. marta. Sednicom je predsedavao Dragan Vidaković, koji je na prethodnom zasedanju po treći put odabran za tu funkciju. Na prvoj redovnoj sednici u 2021. godini, za zamenika Predsednika Skupštine izglasan je Aleksandar Žarkov.

Članovi Klastera, ovom prilikom su se izjašnjavali o sastavu novog izvršnog odbora. Za mandatarku za sastav IO, na predhodnoj sednici, odabrana je Dragana Momčilović Tupanjac koja je ovom prilikom predstavila program rada Klastera u naredne dve godine i predlog sastava izvršnog odbora.

U svom izlaganju, Dragana Momčilović Tupanjac prvobitno se osvrnula na dosadašnji rad Klastera za koji smatra da je dobar temelj za naredne godine, kao i na četiri strateška cilja Klastera koji su definisani u toku mandata Gorana Đorđevića – doprineti stvaranju što boljih uslova na lokalu za sticanje upotrebljivih i aktuelnih IKT znanja i veština; popularizacija IT u Zrenjaninu; jačanje međusobne saradnje svih zainteresovanih činilaca u cilju razvoja IT sektora u Zrenjaninu; unapređenje rada Klastera. Smatra da je kontinuitet najvažniji rezultat prethodnih mandatara – Vladimira Kovača i Gorana Đorđevića.

Napomenula je da će u njenom mandatu u fokusu biti realizovanje zajedničkog projekta članica Klastera, sa akcentom na udruživanju snaga. Dragana Momčilović Tupanjac se u svom izlaganju osvrnula i na istraživanje koje je realizovano u prethodnom mandatu, a čiji rezulati potvrđuju potrebu za aktivnijim uključivanjem članica u aktivnosti Klastera, uspostavljanjem saradnje i zajedničkim nastupom. Svoj koncept zasnovala je na najvažnijim regionima znanja – univerzitet, inovativna privreda i uprava. Obrazložila je da Klaster već objedinjuje sva tri regiona jer okuplja institucije formalnog i neformalnog obrazovanja, upravu i institucije za podršku privredi, IT kompanije i kompanije koje se oslanjaju na digitalne tehnologije, kao i pojedince koji aktivno doprinose razvoju IKT sektora.

Članovi Klastera jednoglasno su usvojili program mandatarke i predloženi sastav Izvršnog odbora koji u novom sazivu sačinjava čak 11 članova Klastera koji su raspoređeni, prema već pomenutim regionima znanja, u tri celine:

1. Predstavnici IT kompanija: Dragana Momčilović Tupanjac – predsednik IO (VegaIT); Đorđe Veličković – zamenik predsednika IO (Consulteer) Isidora Bakoš Vojnović (Levi9), Aleksandar Žarkov (Yuteam software), Bogdan Ćirić.

2. Predstavnici obrazovnih institucija: Dijana Karuović (TF „Mihajlo Pupin“), Danijela Vukić (Zrenjaninska gimnazija), Olgica Rakić (EGŠ „Nikola Tesla“).

3. Predstavnici institucija podrške: Izabela Kiš (Unija poslodavaca – poslodavci Zrenjanin), Bojan LJutić (Poslovni inkubator), Radomir Topalov (RCR Banat).

Osim što je odabrano novo rukovodstvo, Klaster je postao bogatiji i za novog člana. Regionalna privredna komora, na čelu sa direktorom Predragom Stankovom, pristupila je Klasteru u svojstvu počasnog člana.

Predrag Stankov istakao je da mu je čast što će se saradnja Klastera i Komore ozvaničiti, kao i da RPK Zrenjanin prati i podržava rad Klastera od samog nastajanja. Navodi da je zajednički cilj Komore i Klastera da zrenjaninci ostaju da žive i  rade u Zrenjaninu, a postoji dosta prostora za saradnju kada je u pitanju dualno obrazovanje.