Održana druga sednica Skupštine ZRIKT-a u 2022. godini

Druga redovna sednica Skupštine Zrenjaninskog IKT klastera održana je u utorak 14. juna u restoranu Renesansa.

Ovom prilikom sumiran je rad Zrenjaninskog IKT klastera od početka godine.

Predstavnici pojedinačnih timova pri izvršnom odboru Klastera podneli su izveštaje o radu na projektima „Zrenjanin – pametan grad“, „IT laboratorija za mlade istraživače“ i „Kratkoročni programi za đake i studente“. Najviše je diskutovano o projektu „Zrenjanin – pametan grad“, odnosno, o mogućnostima za saradnju sa drugim organizacijama, unapređenju saradnje sa Gradom, kao i uključivanju firmi članica Klastera u realizaciju projekta.

Dragana Momčilović Tupanjac informisala je članove o održavanju događaja IT info day, čiji je cilj profesionalna orijentacija IT srednjoškolaca. Takođe, najavila je održavanje konferencije Klastera u čijem su fokusu srednjoškolci i studenti, ti pozvala kompanije da uzmu aktivno učešće u organizaciji ovog događaja.

Pored izveštaja o radu, usvojen je i finansijski izveštaj od početka godine.

Članovi ZRIKT-a izjašnjavali su se i u vezi sa odabirom zamenika predsednika Skupštine u aktuelnom mandatu. Za tu funkciju odabran je prof. dr Borislav Odažić, počasni član Klastera.