Održan sastanak sa novim dekanom Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin”

Predstavnici Zrenjaninskog IKT klastera su, u petak 17. marta, održali sastanak sa novoizabranim dekanom Tehničkog fakulteta “Mihajlo Pupin”, prof. dr Milanom Nikolićem. Sastanku je prisustvovala i prof. dr Dragana Glušac – predstavnica Tehničkog fakulteta u ZRIKT-u. Centralna tema sastanka billa dosadašnja saradnja Fakulteta i Klastera, kao i buduće aktivnosti i projekti od značaja za obe strane.

S tim u vezi, prisutni su se složili da je neophodno u kontinuitetu raditi na promociji Fakulteta i povećanju broja studenata. Dekan Milan Nikolić istakao je da je u toku akreditacija novih studijskih programa, te da očekuje da će Tehnički fakultet u narednim godinama školovati profesore informatike i tehnike na master studijama, kao i da će biti realizovana akreditacija doktorskih studija na smeru Informacione tehnologije. Prof. dr Dragana Glušac navela je izvestan početak rada Centra za karijerni razvoj studenata, na čijem je čelu.

Predstavnici ZRIKT-a, Dragan Vidaković i Đorđe Grujić, sugerisali su da se u promociju uključe bivši studenti Fakulteta koji su postigli izuzetne uspehe u struci. Istakli su da iskustvo svakog uspešnog inženjera doprinosi poboljšanju imidža Fakulteta, a samim tim i njegovoj popularizaciji među budućim studentima. Naveli su da Klaster stoji na raspolaganju Fakultetu za realizaciju svih aktivnosti u ovom domenu.

Predsednik Skupštine Klastera Dragan Vidaković smatra da je velika prednost Tehničkog fakulteta to što nosi ime Mihajla Pupina, kao i da bi Fakultet trebao da neguje uspomenu na lik i delo slavnog naučnika. Đorđe Grujić, predsednik Izvršnog odbora ZRIKT-a, predstavio je aktivnosti Klastera koje mogu da se sprovedu u saradnji sa Fakultetom, u cilju neformalne edukacije studenata i promocije Fakulteta. Dekan Milan Nikolić najavio je infrastrukturne radove koji će takođe doprineti unapređenju uslova studiranja i rada Fakulteta u celosti.

Zrenjaninski IKT klaster, zajedno sa kompanijama i organizacijama koje okuplja, od samog osnivanja u Fakultetu vidi starteškog partnera. Povezuju nas ne samo zajednički ciljevi, već i želja da oplemenjujemo i unapređujemo lokalnu zajednicu u domenu našeg rada. Verujemo da ćemo, u godinama pred nama, delovati u sinergiji i doprineti daljem razvoju Zrenjanina kao značajnog IT centra.