Izveštaj sa sastanka IKT klastera i TF Mihajlo Pupin

30. maja održan je sastanak između predstavnika Zrenjaninskog IKT klastera i profesora sa katedre za informacione sisteme TF Mihajlo Pupin.

Cilj sastanka je bio uspostavljanje partnerskog odnosa između Fakulteta sa jedne strane i privrede njenih asocijacija sa druge strane, kao i prilagođavanje nastavnih planova i programa na Fakultetu realnim potrebama privrede i tržišta.

Na sastanku je razmatrana mogućnost imenovanja osobe koja bi služila kao kanal komunikacije i koordinator saradnje između Fakulteta i privrede i koja bi radila na stalnom unapređenju ovog odnosa.