Prvi korak ka usaglašavanju potreba

Dana 21.4.2018.godine na inicijativu i koordinan od strane Zrenjaninskog IKT klastera, održan je sastanak IT firmi, članica Klastera i obrazovnih institucija u okviru Klastera.

Sastanak je održan u prostorijama kompanije Levi 9 u Zrenjaninu, a cilj sastanka je usaglašavanje stavova IT firmi sa jedne i obrazovnih institucija, sa druge strane.

Osnovna svrha koju želimo da postignemo jeste donošenje predloga za usaglašavanje nastavnih planova i programa u srednjim školama i na TF „Mihajlo Pupin“ (a koji bi se mogli primeniti u na svim drugim IT smerovima) sa potrebama realnog sektora u IT oblasti.

IT firme popunile su anketu, u kojoj su se izjasnile šta je to, što očekuju od učenika i studenata po završetku školovanja na IT smerovima. Takođe, firme su pojasnile koje tehnologije koriste, koja radna mesta postoje, kakav kadar im je potreban za data radna mesta, kao i koja znanja očekuju od učenika i studenata sa diplomama IT smerova.

Obrazovne ustanove popunile su anketu u kojoj su obrazložili koja zvanja i koja praktična znanja učenici stiču po završetku školovanja, kao i kolika je usaglašenost nastavnih programa sa zahtevima tržišta, odnosno koliko brzo se učenici i studenti zapošljavaju nakon završenih IT smerova.

Ovaj sastanak bio je prvi korak i prva konkretna stvar koju smo u okviru Zrenjaninskog IKT klastera uradili, kako bismo pokrenuli inicijativu i dali konkretan predlog za usaglašavanje nastavnih planova i programa na IT smerovima sa potrebama tržišta u IT oblasti.

Naš plan je da daljim aktivnostima u ovom smeru dođemo do konkretnih stavova i jedinstvenog predloga, kako bismo imali stabilnu situaciju u IT sferi, odnosno kako bi učenici i studenti po završetku školovanja što brže i kvalitetnije bili angažovani u oblasti za koju su se školovali. Sa druge strane, izuzetno je važno da firme dobiju adekvatne kadrove, koji će odmah po završetku školovanja biti kvalifikovani za juniorska radna mesta u IT firmama i rad na konkretnim komercijalnim projektima.

Sastanak je bio konstruktivan, sa praktičnim idejama i porukama, a sledeći je zakazan sa vrlo ambicioznim zadacima.