PHP programer

Šta je potrebno da znate:

  • Odlično poznavanje PHP programskog jezika,
  • Odlično poznavanje objektno-orjentisanog programiranja (osnovnih koncepata kao što su apstrakcija, enkapsulacija, nasleđivanje i polimorfizam).
  • Iskustvo sa korišćenjem Git-a
  • Minimum B2 nivo poznavanja engleskog jezika (Common European Framework of Reference for Languages).

Dodatne željene kvalifikacije:

  • Odlično poznavanje JavaScript-a,
  • Iskustvo u radu sa “MVC frameworks” kao što je Laravel,
  • Iskustvo u Drupalu ili drugim sistemima za upravljanje podacima u PHP programskom jeziku.

Više informacija i prijave na jobs@vegait.rs