Konkurs organizacije „SVETOSAVLJE“ za dodelu stipendija

Organizacija „SVETOSAVLjE“ poziva sve zainteresovane talentovane učenike srednjih škola i studente fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija, a koja potiču iz višedetnih porodica sa prebivalištem na teritoriji grada Zrenjanina i opštine Žitište da uzmu učešće na konkursu za dodelu SVETOSAVSKE STIPENDIJE za školsku 2018/2019 godinu.
Za ove potrebe, SVETOSAVLjE je obezbedilo ukupno 1.250.000,00 dinara i to:
• 15 stipendija učenicima srednjih škola u ukupnom godišnjem iznosu od po 50.000,00 rsd.
• 5 stipendija studentima fakulteta čiji je osnivač Republika Srbija koji su prvi put upisali semestar na godini studiranja u ukupnom godišnjem iznosu od po 100.000,00 rsd.

Svetosavska stipendija se dodeljuje u 10 jednakih mesečnih rata.

Konkurs je otvoren do 27. oktobra, a detaljne informacije i potrebna dokumentacija se mogu preuzeti na internet prezentaciji SVETOSAVLjA: www.svetosavlje.rs
Za slučaj potrebnih pojašnjenja, na raspolaganju je i sekretar organizacije, profesor Rako Tomović, tel. 069 876 2306 radnim danima u periodu od 08 do 16 časova.

SVETOSAVLjE okuplja ljude koji su nešto više stekli u životu i podstiče ih na solidarnost, čovekoljublje, bratoljublje i rodoljublje. Dakle, sve ono što predstavlja najbolje u našem narodu, a oličeno je u liku Svetog Save kao najpoštovanije i najznačajnije ličnosti u našoj istoriji. SVETOSAVLjE ima misiju da podstiče celokupni naš narod da obrati više pažnje na negovanje sopstvene tradicije i istorije i vraćanje trajnim vrednostima i sklopu toga naročito posvećuje pažnju podizanju svesti kod onih koji imaju da prelivaju i pokazuju više solidarnosti prema onima koji imaju manje.
SVETOSAVSKA STIPENDIJA se dodeljuje devetu godinu za redom, a želja SVETOSAVLjA je da ohrabri i pomogne školovanje talentovane dece iz višedetnih porodica i ukaže celokupnoj javnosti na njihov položaj i potrebu da naše društvo više obrati pažnju na njih.

U Zrenjaninu, 17.10.2018. godine, predsednik udruženja SVETOSAVLjE, Dragan Vidaković