Vizija:

 • Zrenjanin u vrhu IT industrije u Srbiji sa odličnim uslovima za obrazovanje IT kadrova i poslovanje IT kompanija.

Misija:

 • Doprinos unapređenju IT sektora u Zrenjaninu jačanjem kapaciteta obrazovnih institucija, kako za formalno tako i za neformalno obrazovanje IT kadrova, promovisanjem grada Zrenjanina kao povoljne lokacije za obrazovanje i život IT kadrova i stvaranjem dobre klime za poslovanje IT kompanija u Zrenjaninu.

Ciljevi:

  Zrenjaninski IKT klaster je osnovan radi ostvarivanja sledećih ciljeva:
 • 1. povećanja konkurentnosti privrednika i preduzetnika na domaćem i stranom tržištu kao i obezbeđivanja uslova za proširenje tržišta;
 • 2. boljeg i efikasnijeg korišćenja sopstvenih resursa (ljudskih, proizvodnih i dr.) u cilju podizanja produktivnosti;
 • 3. podsticanje privrednika i preduzetnika na inovativnost i uvođenje i primenu savremenih informaciono - komunikacionih tehnologija;
 • 4. povezivanja sa fondovima za finansiranje inovativnih projekata;
 • 5. iniciranja i podrške kooperaciji između samih privrednih subjekata, između privrednih subjekata i obrazovnih i razvojnih institucija;
 • 6. promocije informaciono-komunikacionih tehnologija, kulture i savremenih trendova u poslovnoj primeni interneta;
 • 7. informisanja i edukacija iz oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija, marketinga, savremenog poslovanja i preduzetništva;
 • 8. unapređenja elektronskog poslovanja unapređenja elektronskog poslovanja unapređenja elektronskog poslovanja unapređenja elektronskog poslovanja;
 • 9. ostvarivanja i očuvanja zajedničkih interesa i potreba svojih članova u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • 10. uspostavljanja jedinstvenog sistema informisanja svojih članova o svim pitanjima od interesa za razvoj sektora informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • 11. zastupanja i zaštite interesa svojih članova pred državnim organima, privrednim i drugim organizacijama;
 • 12. pružanja stručne i savetodavne pomoći svojim članovima;
 • 13. kreiranja i podsticanja razvoja informaciono-komunikacionih tehnologija u Banatu i šire, služeći se pri tom postojećim znanjima i međunarodnim iskustvima;
 • 14. ostvarivanja saradnje sa organizacijama i udruženjima koji se bave informaciono - komunikacionim tehnologijama;
 • 15. rada na unapređenju informaciono - komunikacionih tehnologija, uvođenju i implementaciji savremenih svetskih iskustava i dostignuća u ovoj oblasti;
 • 16. rada na unapređenju informisanja šire javnosti, organizaciji i sprovođenju marketinških aktivnosti kao i izdavačko-propagandne i informativne delatnosti u ovoj oblasti;
 • 17. razvijanja i negovanja međusobne solidarnosti i uzajamnosti među članovima i ostalim učesnicima u oblasti informaciono-komunikacionih tehnologija;
 • 18. osnivanja organizacija i institucija za podršku razvoju informaciono - komunikacionih tehnologija.