ITRO Conference 2017 (dualno obrazovanje)

Predstavnici Tehničkoga fakulteta “Mihajlo Pupin“ u Zrenjaninu su organizovalli 8. internacionalnu konferenciju informacionih tehnologija i razvoja obrazovanja (ITRO) 22. juna 2017. godine. Ideja je bila da se kroz tematski i sadržajni koncept povežu nauka, struka i obrazovanje.

Centralna tema ovog skupa je bila dualno obrazovanje, a predstavnik kompanije Vega IT je bio jedan od gostujućih predavača na ITRO konferenciji.

 

“Ja verujem da je problem današnjeg školovanja što studenti pred kraj školovanja nisu spremni da krenu da rade bez dodatnih obuka i treninga u kompanijama. U našoj kompaniji već duže vreme praktikujemo da obilazimo srednje škole i fakultete i držimo motivacione govore kako bismo motivisali učenike i studente da uđu u svet informacionih tehnologija. Jedan od koraka ka tome da prevaziđemo jaz između obrazovanja i praktičnog znanja jeste i to da organizujemo posete našoj kompaniji kako bi učenici i studenti imali priliku da vide kako izgleda jedan radni dan programera. Uvođenje dualnog obrazovanja predstavlja prvi korak ka rešavanju problema nedostatka praktičnog znanja. Naime, studenti će imati priliku da steknu više praktičnog znanja kroz rad na realnim projektima i biće spremniji da počnu sa poslom po završetku školovanja” – rekao je Nemanja Maločić iz Vega IT.