Elektrotehnička i gradjevinska škola „Nikola Tesla“

Elektrotehnička škola „Nikola Tesla” Zrenjanin je srednja škola u kojoj se obrazuju kadrovi za elektrotehnička zanimanja.


Telefon direktor škole: 023/511 376
Pomoćnik direktora: 023/535 548
Sekretarijat: 023/ 536 872
Adresa: Dr Slavka Županskog 1, 23000 Zrenjanin
http://teslazr.edu.rs
E-mail: pomocnik.teslazr@gmail.com