Easy Asset Manager – efikasno rešenje za upravljanje popisima i praćenje osnovnih sredstava

Milan Jovanović je u IT industriji već 25 godina, a Saša Bajić 17 godina. Obojica imaju svoje firme, ali su se odlučili da testiraju svoju ideju i da kroz Joint Venture poduhvat osnuju EAM startup.

Posle 20 godina poznanstva i višegodišnje saradnje, Milan i Saša su odlučili da se oprobaju u startup vodama. Milan Jovanović je u IT industriji već 25 godina, a Saša Bajić 17 godina. Obojica imaju svoje firme, ali su se odlučili da testiraju svoju ideju i da kroz Joint Venture poduhvat osnuju EAM startup.

EAM je skraćenica od Easy Asset Manager, koji predstavlja kompletno profesionalno rešenje za upravljanje popisima i praćenjem osnovnih sredstava. U okviru aktulenih trendova vezanih za digitalizaciju i digitalnu transformaciju poslovanja preduzeća, EAM rešava jedan često skrajnut problem u preduzećima, a to je upravljanje sa osnovnim sredstvima preduzeća. Ovo je jedinstvena platforma – rešenje koje obuhvata kako softver, tako i hardver, sa kojim se olakšava i veoma pojednostavljuje posao vezan za upravljanje osnovnim sredstvima u preduzeću. Ideju za ovaj projekat dobili smo nakon mnogobrojnih razgovora sa svojim klijentima i ličnog iskustva u vezi toga koliko je teško i komplikovano uspešno voditi brigu o osnovnim sredstvima u preduzeću, popisima istih, smanjenju zloupotreba i sl.

Za razliku od drugih rešenja, kao i modula koji su integrisani u razne informacione sisteme i ERP softvere, EAM se ne bavi sa finansijskim aspektom osnovnih sredstava. On se bavi sa faktičkim stanjem osnovnih sredstava koje vlasniku kapitala daju realnu sliku i pogled na stanje osnovnih sredstava u preduzeću i omogućava menadžmentu da na pravi način upravlja sa istim, smanjujući mogućnost zloupotreba na minimum. Kako bi EAM predstavljao kompletno rešenje pored softvera u cloudu, web aplikacije i mobilne aplikacije, sve to smo povezali sa hardverom, tačnije sa portabl štampačem koji vrši direktnu štampu polietilenskih nalepnica sa QR kodom koje su otporne na UV zračenje, vodu, visoke temperature, mehanička i hemijska oštećenja.

Osnovna sredstva se kreiraju u web aplikaciji, kroz koju se mogu pratiti mnogi parametri osnovnog sredstva, koji je planirani radni vek, ko duži osnovno sredstvo, kao i gde se nalazi. Svako osnovno sredstvo se obeležava nalepnicom sa QR kodom. Radi smanjenja zloupotreba, pri svakom popisu osnovnih sredstava koji se vrši jednostavno putem mobilne aplikacije skenirajući QR kodove, beleži se nekoliko slika osnovnog sredstva, kao i tačna geografska lokacija. Nakon završenih popisa moguće je sumirati rezultate kroz popisne izveštaje ili izvesti podatke putem fajla u ERP. Korisnik kroz aplikaciju u svakom momentu može videti na mapi strateški pregled svih osnovnih sredstava po fizičkim lokacijama.

Jednostavnost i pouzdanost EAM platforme koju smo kreirali na osnovu našeg dugogodišnjeg iskustva, kao i to što predstavlja kompletno rešenje za upravljanje popisima, omogućilo nam je da za kratko vreme određen broj domaćih i međunarodnih kompanija prepozna i usvoji EAM kao rešenje za upravljanje sa popisima. Takođe, veoma je zanimljivo da su neki naši klijenti prepoznali snagu i mogućnosti ovog našeg rešenja tako da ga primenjuju i u drugim sferama poslovanja koje nisu direktno vezane za upravljanje sa osnovnim sredstvima (firme koje se bave rentiranjem opreme, terenski komercijalisti da prate angažovana sredstva na lokacijama klijenata i sl.).