Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“

Tehnički fakultet „Mihajlo Pupin“ ima tradiciju dugu više od 40 godina. Najznačajnija je visokoobrazovna ustanova u Banatu i odgovorna članica Univerziteta u Novom Sadu. Fakultet je 2010. godine usvojio Strategiju razvoja u skladu sa strategijom Univerziteta, potrebama tržišta rada i regionalnog održivog razvoja, a sa ciljem da obezbedi kvalitetne ljudske resurse za regionalnu privredu i društveni razvoj uz istovremeno brendiranje fakulteta povećavanjem njegove materijalne i nematerijalne vrednosti.
Trenutno na fakultetu aktivno studira oko 2000 studenata. Osnovne i master studije se realizuju u oblastima Informacione tehnologije (IT inženjerstvo, IT softversko inženjerstvo, menadžment IT, informatika i tehnika u obrazovanju, IT u e-upravi), Mašinsko inženjerstvo, Industrijsko inženjerstvo u eksploataciji nafte i gasa, Odevno inženjerstvo, Inženjerstvo zaštite životne sredine – zajednički studijski program sa Fakultetom tehničkih nauka iz Novog Sada, a Inženjerski menadžment od 2012. i na doktorskim studijama.
Veliki broj diplomiranih studenata radi na visokim pozicijama u svetski poznatim kompanijama.
Po broju radova u vrhunskim svetskim časopisima indeksiranim na SCI listi fakultet zauzima visoko mesto u srpskoj akademskoj zajednici. Po broju međunarodnih konferencija, na kojima su partneri fakulteti iz celog sveta, shodno broju zaposlenih je u samom vrhu u Srbiji. Fakultet realizuje veći broj međunarodnih, nacionalnih i pokrajinskih projekata kao i projekata saradnje sa privredom, na kojima je značajno prisustvo studenata.
Jedan od najvećih uspeha fakulteta je drugo mesto u svetu 2010. godine na takmičenju Microsoft „Imagine Cup“ u kategoriji dizajn softvera za rešavanje humanih problema čovečanstva, što se beleži kao najveći uspeh srpske informatike do sada. 2012. godine na svetskom takmičenju u organizaciji kompanije New Yorker održanom u Nemačkoj, kao najuspešniji predstavnik iz Srbije, ekipa sa fakulteta bila je četvrta na svetu. 2016. godine priznanje osvojeno na Međunarodnom onlajn takmičenju industrijskih inovacija „TICC“ u Teksasu (SAD), koje se organizuje pod pokroviteljstvom jedne od vodećih svetskih kompanija u oblasti elektronike „Teksas instuments“.
Projekat bežične senzorske mreže za praćenje radnih i životnih parametara u stambenim i poslovnim objektima, uz korišćenje najmanje tri različite komponente teksaške kompanije, našao se među 21 pobedničkim rešenjem univerzitetskih timova iz 14 zemalja sveta.

TF Mihajlo Pupin logo
Kontakt podaci
Kontakt osoba