RCR Banat

Regionalni centar za društveno-ekonomski razvoj – Banat (RCR BANAT) je regionalna razvojna institucija, akreditovana 12.10.2011. od strane Razvojne agencije Srbije (prethodno: Nacionalne agencije za regionalni razvoj), u skladu sa Zakonom o regionalnom razvoju Republike Srbije.

RCR Banat logo
Kontakt podaci