7 načina da unapredite svoj CV

Bilo da ste student ili ne, CV je jedna od najvažnijih stavki kod dobijanja posla, praksi, stipendija pa i nagrada. On vam je prva, a često i jedina prilika da se predstavite i izdvojite među svim ostalim kandidatima. Da ne biste gubili sate pretražujući internet, donosimo vam savete kako da napišete zaista dobar CV.

 

 

1. Sadržina CV-a

Bez obzira iz kog razloga pišete vaš CV, on ne bi trebao da bude duži od dve strane A4 formata sa upotrebom najviše dva različita fonta, a sama sadržina treba da obuhvati:

  • Lične podatke – pored imena, prezimena, adrese i datuma rođenja, ne zaboravite da navedete i kontakt podatke u vidu email adrese i telefona. Takođe ovaj deo bi trebao da sadrži i vašu fotografiju na kojoj izgledate profesionalno i pristojno.
  • Obrazovanje – obrazovanje kao i radno iskustvo treba navesti u obrnutom redosledu, stavljujući ono najskorije na prvo mesto i tako redom. Navedite ustanovu koju ste pohađali, zvanje koje ste stekli
  • Radno iskustvo/prakse/kursevi/obuke – u ovom delu treba da navedete kompanije/organizacije/ustanove kod kojih ste stekli radno iskustvo. Zatim, poziciju, zaduženja i obaveze na kojima ste radili, kao i godinu sticanja iskustva.
  • Rad na računaru – pored navođenja veština koje posedujete, dobro je da navedete i nivo znanja. Ovaj deo je naročito važan za poslove u IT industriji gde se očekuje da ovaj deo sadrži programske jezike, tehnologije i alate koje poznajete i sa kojima ste imali nekog iskustva.
  • Strani jezici – jasno je da treba da navede sve jezike kojima se služite, kao i koliko dobro poznajete taj jezik. Najčešće se navode osnovni, srednji ili napredni nivo, ali savetujemo vam da umesto toga navedete svoj nivo znanja na osnovu Zajedničkog evropskog okvira za žive jezike (eng. Common European Framework – A1, A2, B1, B2, C1, C2). Ukoliko ne znate na kom ste nivou, u većini škola stranih jezika možete da uadite besplatno testiranje.
  • Nagrade i priznanja – kao i kod obrazovanja, dosadašnja dostignuća navedite u obrnutom redosledu, počevši od najskorijeg. Navodeći kakvu nagradu/priznanje ste dobili, od koga i koje godine.
  • Ostalo – u ovom delu obično se navode neke lične osobine, hobiji i ono što smatrate bitnim, a niste ranije naveli. Preporučljivo je da umesto navođenja samih osobina (kao što su komunikativan, timski igrač i sl.) navedete hobije, volonterska iskustva ili neke aktivnost čiji su sastavni deo upravo osobine koje želite da prikažete.

Sve navedeno je naravno podložno izmenama u skladu sa svrhom vaše aplikacije i zahtevima u konkursu.

2. Za koga pišete CV?

Jedna od najvećih grešaka je napisati jedan CV i poslati ga na stotinu različitih adresa nadujući se da će negde to „proći“ i da će vas pozvati u sledeći krug selekcije. Svaki oglas, bez obzira da li je za istu poziciju ili stipendiju u istoj oblasti, treba da pročitate pažljivo jer ćete u njemu najbolje saznati šta je to što se od vas očekuje, a samim tim i kako da se najbolje predstavite.

3. Ne navodite informacije koje nisu istinite

Iako možda nemate (dovoljno) radnog iskustva, veština ili znanja, nikako nemojte da izmišljate informacije, pre svega jer će vas o svemu što navedete u CV-u, pitati ukoliko prođete u dalju selekciju. A pored toga, nije neuobičajeno da vam traže diplomu/uverenje/sertifikat za nešto što ste naveli.

4. Jezik, gramatičke i pravopisne greške

Ukoliko u konkursu nije navedeno na kom jeziku treba da bude vaš CV, preporučljivo je da ga pišete na jeziku na kom je napisan i sam konkurs. Podrazumeva se da dobro proverite gramatiku i pravopis i ispravite sve greške koje ste napravili. U tome vam može pomoći da drugoj osobi date da pročita vaš CV.

5. Kvalitet ispred kvantiteta

CV nije dokument u kojem treba da navedete sve što znate i čime se bavite jer tako smanjujete preglednost dokumenta sa informacijama koje su suvišne. U konkursima za posao/prakse i za stipendije/nagrade su tačno navedeni pozicije,uslovi i oblasti za koje su otvoreni, ali i šta se očekuje od kandidata. U skladu sa tim najbolje ćete predstaviti sebe navodeći ono što je relevanto baš za konkurs na koji aplicirate.

6. Koristite PDF format umesto Word-a

U najvećem broju slučajeva za kreiranje CV-a koristi se Microsoft Word, pa se tako on najčešće i prosleđuje kao Word dokument. Razlog zbog kojeg ovo može biti loše jeste taj što nikada ne znate koju verziju programa koriste oni kojima šaljete svoj CV i kako će on izgledati kada ga otvore u verziji koja se razlikuje od vaše, ili koja nema instaliran font koji ste koristili. Zato je najbolje da dokument sačuvate u pdf formatu i budete sigurni da će biti baš onakav kako ste ga vi napisali.

7. Naziv dokumenta

Na kraju kada je vaš CV napisan, ne zaboravite da ga adekvatno imenujete. Ako u samom konkursu nije navedeno kako treba da glasi naziv dokumenta, preporuka je da navedete Ime Prezime CV (npr. Marko Marković CV.pdf).

Uvek imajte na umu da pišući CV odgovarate na to zbog čega ste baš vi najbolji kanditat. A kako CV, gotovo nikada, nije jedini dokument koji vam je potreban prilikom apliciranja, u narednim tekstovima podelićemo sa vama savete za pisanje motivacionog i propratnog pisma, kao i pisma preporuke. Sve navedeno pomoći će vam da prođete u sledeći krug i dobijete priliku da zablistate na intervjuu.